Otisk křídel

Dokumentární film o perinatální ztrátě dítěte

Neziskové organizace a svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny nabízejí pomoc a prostor rodičům k bezpečnému sdílení a naslouchání. Neziskové organizace poskytují odborné sociální poradenství nejen v oblasti sociální, ale i krizové intervence a poradenství pro pozůstalé.